Exterior lighting church

Lighting / Exterior

WARM FACADE UPLIGHTS WITH COOLER TOWER LIGHTING TO LEAD VIEW UPWARD

PHASE:Β schematic design 2016
DESIGN:Β Mijntje van de Sande
CATEGORY:Β Lighting, Exterior
DETAIL: Lichtontwerp Jacobikerk Utrecht


"Mijntje is een bevlogen en kundig lichtontwerper. Zij maakte een lichtplan voor het exterieur van de Jacobikerk in Utrecht. De Jacobikerk is een monument, met de bouw is begonnen in de 12de eeuw. In het ontwerp is aandacht besteed aan de monumentale gevels van de kerk en aan de omgeving - het plein Jacobskerkhof en de St. Jacobsstraat in het centrum van Utrecht - met het gebruik van moderne technieken.

Mijntje werkt zelfstandig, licht haar keuzes goed toe en adviseert haar klanten. Het lichtadvies is theoretisch goed onderbouwd en uitvoerbaar."

Jan Willem Palland, kerkrentmeester Jacobikerk
"Mijntje is a very enthusiastic and skilled lighting expert. She designed a lighting plan for the exterior of the Jacobikerk in Utrecht. The Jacobikerk is a monument, construction started 12th century. Her design payed attention to the monumental outside of the church, it's surroundings with usage of modern techniques.

Mijntje works autonomous, but is very able to explain her decisions and gives advice to her customers. Design is theoretically well argued and doable in practice."

Jan Willem Palland, church commissioner for the Jacobikerk